Heddals utstrekning i tidligere tider, slik det er beskrevet i Hitterdalsboken av O.H. Holta

 

"Mot syd grenser Hitterdal til Saude sogn, mot vest til Bø, mot nord til Sauland og Gransherad og mot øst til Sandsvær. - Grensen mellem Lilleherred og Hitterdals gaar over Tinnelven ved Ovnshøl , og da Lilleherred til omkring 1620 tilhørte Hjartdals prestegjeld , hvortil Gransherred da laa, laa Lilleherred før den tid altsaa til Hamar bispedømme, mens Hitterdal laa til Oslo bispedømme. Alfarveien gjennem bygden gik i gammel tid gjennom skaret ved pladsen Dalen, nordover Sætrevandet og ned til Ovnshøl , hvor overfartstedet var, over Tinnelven til Hellebrekke. Derfra gik veien hvori omtales et vidnemaal før sortedøden. Bygdegrensen har ogsaa dannet grensen for Grenland. Det heter at Grenland gik til Hellebrekke. At der senere har været strid om hvor Hellebrekke ligger kommer vel av at stedet nu er altfor ubetydelig til , at man vilde nævne det som grense for et saavidt betydelig distrikt som Grenland maa ha været. Denne indvending falder imidlertid bort, naar man nu hører at veien gjennom dalen og passagen over den vanskelige Tinnelv gik der, og at stedet desuten laa i grensen mellom Hamar og Oslo bispedømmer."
O.H.Holta: Hitterdalsboken, s. 4

Tilbake til Heddalsida