Rester av husmannsplassen 

Haugen under Hustveit

i Heddal

der bestemor Ragnhild vokste opp-

-og oldeforeldrene og tippoldeforeldrene mine bodde-

Anne Olsdtr. Haugen (f. Hagen) og datteren Tone (g. Fjeldstad) 

(Bildet er tatt ca. 1950)

Mamma (Berit S. Kaste) ved restene av det som var uthuset i Haugen. 

Pappa (Arnfinn G. Kaste, sønn av Ragnhild T. Haugen) står oppe ved muren som står igjen etter våningshuset 

Det som er igjen av grunnmuren til våningshuset. Det var ikke store huset!

Et av fundamentene til uthuset

 

Bekken som rant forbi plassen. Vann var en nødvendighet, da som nå!

 

(Alle bildene er tatt våren 1989)

 

Anne Olsdtr. Haugen (f. Hagen) 

1868-1953

Torgrim Andersen Haugen 

1869-1946

De siste som bodde på plassen Haugen under Hustveit (70/2) i Heddal i Telemark var Anne og Torgrim Haugen. De var mine oldeforeldre. På den tida de bodde der var husmannsvesenet stort sett borte,  men Torgrim og Anne ble født i 1869 og 1868, og da var husmannsvesenet fortsatt oppegående. I 1895 giftet de seg, og ved folketellinga i 1900 bodde de på den ene av Haugenplassene. Det var nemlig flere plasser under Hustveit som het Haugen. Dersom man følger gamlevegen innover i skogen fra den nåværende Nordre Vestsidaveg (i bunnen av den såkalte Breidal-bakken), vil man passere Haugen. Plassen Haugen lå omtrent rett ned i lia for flata ovenfor Hustveit Sag på Nordre Vestsidaveg . Se kart.

Torgrim ble født på Haugen i 1869, av foreldre Anders Hansen Haugen og Ragnhild Torgrimsdtr. Kasin. Anders og Ragnhild bodde også i Haugen.  De må ha kommet til Haugen en gang mellom 1865 og 1869, for ved folketellinga i 1865 bodde Anders og Ragnhild sammen med Ragnhilds foreldre på husmannsplassen Kasin under Sem. 

I følge folketellinga for 1865 er det hele 3 plasser som heter Haugen under Hustveit. I 1865 brukte disse personene plassene: 

Disse 3 hadde hver sin Haugen-plass. Hvilken av disse plassene som er den Haugen-plassen som mine tippoldforeldre kom til er jeg usikker på. Når man ser størrelsen på grunnmuren til hovedhuset i Ne-Haugen (over), er det vanskelig å forestille seg hvordan dette gikk an. Se også bildene under av en annen Haugen-plass.

I følge folketellinga for 1900 var det 2 Haugen-plasser under Hustveit, og begge disse var bebodd av mine slektninger. 

På Haugen u/Øvre Hustveit (plass under gnr.70 bnr. 2), også kalt Ne-Haugen, bodde Anders Hansen, som er omtalt lenger opp, sammen med kona Ragnhild Torgrimsdtr. og dattera Thone, samt en pleiesønn som het John Larsen. Anders Hansen Haugen er oppført som husmann med jord, og deretter betegnelsen plassbruk ("pladsbrug") Så seint som i 1900 brukes altså betegnelsen plass.

På den andre plassen som ble kalt Upp-Haugen (plass under gnr.69 bnr.2) bodde Torgrim Andersen Haugen sammen med kona Anne Olsdtr. (f. Hagen u/ Prestegården) og ei lita datter Anne på 2 år.  Seinere overtok Torgrim og Anne Ne-Haugen (bildet øverst) etter Torgrims foreldre, og bodde der til de døde. 

Torgrim døde i 1946 og Anne døde i 1953. Min farmor, Ragnhild T. Haugen, g. Kaste, er altså oppvokst  i Ne-Haugen. Hun ble født 22.04.1906 og døde i 1965. Jeg møtte henne aldri, da hun døde i juli mens jeg ble født i desember 1965. Torgrim er, i likhet med sin far som bodde i Ne-Haugen, også oppført som husmann med jord, jordbruker og tømmerhugger som yrke. Torgrim og Anne Haugen fikk 6 barn, men bare 3 av disse ble voksne. 

Det var harde tider på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Mange barn og unge ble syke og døde. Anne og Torgrim mista sin første sønn, Andres, i 1897. Han ble bare 1 1/2 år gammel. De to neste barna  ble eldre, men i 1915 døde Andres, som var født i 1901, av tuberkulose. Han ble bare 14 år. Et halvt år seinere, i 1916, døde Anne, rett før hun skulle fylle 18 år.  De tre barna som vokste opp var Olav, Ragnhild (bestemor) og Tone. 

 

Anne og Torgrim Haugen med lille Anne, som døde i 1915. 

Bildet må være tatt ca. 1899

Anne, Torgrim og datteren Tone i Haugen

Bildet er tatt på nedsiden av huset, og vi ser jordet oppover mot den nåværende Nordre Vestsidaveg.

Et koselig bilde av de 3 søsknene Haugen og deres mor, Anne. Ragnhilds svigermor, Anne G. Kaste, er også med på bildet. Bak f.v.: Ragnhild, Olav, Tone, Foran: Anne O. Haugen og Anne G. Kaste

Fam. Haugen med Anne til venstre, Ragnhild (bestemor), Olav og lille Tone (stående ved bordet og vanskelig å få øye på). Anne døde 18 år gammel. Sønnen Andres, på 14 år, var trolig allerede død da bildet ble tatt.

Anne og Torgrim med barna Ragnhild (bestemor), Olav og Tone. Andres H. Haugen (far til Torgrim) til høyre.

Familien Haugen hos fotografen. Fra venstre: Torgrim A. Haugen, Olav T. Haugen, Ragnhild T. Haugen (seinere gift Kaste), Anne O. Haugen og Tone T. Haugen (seinere gift Fjellstad) 

Dette bildet er nok tatt ikke lenge etter at de to eldste barna, Anne og Andres døde.

Et koselig bilde fra Haugen. Vi ser: Bakerst f.v.: Anne O. Haugen, Olav T. Haugen, Gerd Anne Haugen g. Tørre, Leiv Otmar Tørre, Dagny Haugen (i rullestolen) og Tone T. Haugen (g. Fjeldstad) Bildet er nok tatt ca. 1950
Et annet veldig koselig bilde fra Haugen. Vi ser Anne O. Haugen og Tone T. Haugen med katten på armen

 

Det var tidligere vanlig å ha begravelser hjemme. Her ser vi begravelsen etter Anne O. Haugen. Det er pynta med portal i granbar, "Farvel", står det. Det er også pynta med granbar rundt døra på huset. Presten til høyre i bildet.
Et annet bilde fra begravelsen. En liten gutt sitter og følger med, litt i bakgrunnen. 
Kista blir ført ut av tunet, gjennom portalen som er laga til ære for gamle Anne. 

 

Under: Bilder av en av de andre plassene som het Haugen. Selve huset er nok adskillig yngre enn husmannsvesenet, trolig satt opp i krigsårene eller deromkring.

Begge disse bildene er tatt i 1989.

I dag er ikke lenger dette huset der.

Klikk på bildene for å gjøre dem større.

Tilbake til Heddalsida