Biografi til: Aagot Knutsdtr. Bolkesjø

Døde etter å ha blitt forløst med et dødfødt barn.