Biografi til: Herbrand Person Øya u/ Nord-Sunde

Omtalt som gamle "Herbrand Persson" ved sin død. Det skrives at: "Husmanden Per budde her først"(1645) Herbrand var gift 2 ganger. Han hadde (i hvertfall) 2 døtre fra første ekteskap. Plassen Øya var for lengst lagt inn under gården, het det se i 1730.