Biografi til: Gunleik A. Kaste

Faddere ved dåpen: Greger Olsen Merde og h. Aslaug, Ole Kristensen Kaste og Gunhild Svennungsdatter Kasin. Gunleik var født og oppvokst i Kaste på Vestsida av Heddal. Han drev med fløtningsarbeid, jobba i skogen og på anlegg. I 30-åra var han mye arbeidsledig. Seinere kom Gunleik til å arbeide på Norsk Hydro. Alle 3 sønnene fikk også arbeid der. I 1955 bygde Gunleik og Ragnhild nytt hus på Yli, på tomt av Holland. Før det hadde de bodd i Kaste. Alle sønnene var voksne da de flyttet til Yli. Karakter ved konfirmasjonen.: Godt. Vaksinert 26.10.1900. Forlovere ved bryllupet: Kristen A. Kaste og Torgrim Haugen. Gunleik var flåtearbeider da han giftet seg med Ragnhild i 1926.