Biografi til: Halvor Danielsen (Tærud) Vennersborg

Tærud i Sauherad. 29 år da han giftet seg. Ungkarl og husmannssønn. Forlovere ved bryllupet: J. Hogstad og Gullik Svendsen Villand. Bodde på Vennersborg. Halvor var inderst på Lillemoen da sønnen Halvor ble født i 1868.