Biografi til: Johannes Petersen Brenna

Faddere ved dåpen: Margit Yli, Tov Kaasa og Kari R, Ole og Randi Rui. Forlovere ved bryllupet: Ole Jacobsen Hagen og Anders Johnsen Sandodden. Faren var husmann på Brenna u/ Yli. Der bodde familien også ved folketellinga i 1865. Også i 1900 bodde familien på Brenna. Johannes var husmann med jord, tømmerhugger og jordbruker. Barna Ole, Leif, Johannes, Tone og Anlaug bodde hjemme da. I 1910 var Brenna fortsatt husmannsplass under Yli. Da var bare barna Leif og Anne hjemmeboende.