Biografi til: Ole Petersen Brenna

Faddere ved dåpen: Anders og Bergit Yli, Biørn og Tona Brænda og Aaste Soli.