Biografi til: Mons Nielsen (Kintserdal) Sjøthun

Var 27 år da han giftet seg med Ingrid Hansdatter.