Biografi til: Erik Larsen Nyhus-Moen

Husmann under Høimyr i 1801, trolig på Moen, på Haaberg i 1811 og 1814, seinere igjen på plassen Moen u/ Høimyr. Forlovere ved bryllupet: Andres Johnsen og Rollow Olsen Kaasen. Gift under navnet Erich Larsen Moen. 32 år i 1804, nevnt i skiftet etter moren