Biografi til: Ole Halvorsen Tinnesand

Faddere ved dåpen: Johannes Kasin, Helge Orekaasa, Ole Kantebakken, Anne Kastet og Tone Vaala. Tjenestegutt i Sauland da sønnen Ole ble født. Ole og Anne var ikke gift på det tidspunktet. De giftet seg en tid etter Ole fødsel. Ole Halvorsen var tjenestegutt på Lonar da han giftet seg. Inderst på Tinnesand i 1874. Forlovere ved bryllupet med Anne Gjermundsdtr.: Halvor Olsen Tinnesand og Johannes Jørgensen Lia. Forlovere ved bryllupet med Anne Gregersdtr.: Gulmund H Testen og John H Olsen Nyhus. Fabrikkarbeider i 1895 og 1897.

Ole H. Tinnesand ble omtalt i Teledølen 12. november 1927 og 1932, da han fylte 75 år, og dan han fylte 80 år. Stykket som stod da han fylte 75 år forteller om en mann som måtte tidlig ut i arbeid. Allerede i 16-årsalderen måtte han ut. Det var mest skogsarbeid om vinteren. Allerede før han stod til konfirmasjon var han med sin far på tømmerhogst. Da han reiste hjemmefra var han i tjeneste en vinter hos Ola Svennungsen på Nordre Tinnes. Etter det reiste han til Lonar i Sauland.

Fra avisen da han fylte 80 år: Det fortelles at han som 19-åring kom til Lonar i Hjartdal, som tjenestegutt. Der drev han med tømmerhogst for lensmann Hafsten og Mathis Tinne. Ole ble gift mens han var i Sauland. Da han kom til Heddal igjen etter et par år i Sauland, så flyttet han til husmannsplasse Bjørnhaug under Strand, som han brukte et par år. Det må ha vært rundt 1875. Etter hvert bygde Ole H. Tinnesand sitt eget hus, på Tinne sin grunn. Dette huset ble også kalt Tinnesand, seinere kalt Stugo. Det lå i den bratte bakken ved Hydro, der veien mellom Hydro og Admini nå går. Hans foreldres hjem, den opprinnnelige husmannsplassen Tinnesand lå lenger bort, i skråningen rett ned for Tinneberga. Den plassen var under søndre Gvåla. Ole H. Tinnesand ble gift 2 ganger, og fikk til sammen 9 sønner og døtre. 3 sønner og en datter reiste til Amerika. De 3 sønnene der borte var døde allerede i 1932. De 5 andre på Notodden levde. Ole Tinnesand arbeidet på anlegget til Carbidfabrikken, og mens han var der var han utsatt for en stygg ulykke. Som en følge av den mistet han sitt høyre bein. Han drev også med kjøring med hest og kjerre på Notodden i tidligere tider. Etter hvert som han kom opp i høy alder sluttet han med det, og tok det mer med ro som pensjonist. Ole Tinnesand rakk også å jobbe ca 20 år på Tinfos. Tinnesand skal ha uttalt at "Me hadde det så godt på Tinnesand. Det var ein god plass etter den tids forhold" Da Hydro slo seg ned på Notodden måtte de gamle plassene vike, og Tinnesand sier at tilbudene om vederlag for tap av boplass, som den gang syntes fine, var små i forhold til det de trolig kunne fått.

Han ble også hedret i Teledølen på sin 85-årsdag. I denne artikkelen er det også nevnt at han var fyrbøter i Notodden Teater i noen år, i tillegg til det som var nevnt da han fylte 80 år.