Biografi til: Olav H. Flåto

Bosatt i Austbygde, Tinn.