Biografi til: Ingeborg Johnsdtr. Moen

Faddere ved dåpen: Ole Torjusen Bi....rud, Ole Olsen Steingildra, Hans Torbjørnsen Dalen, Ingeri Ellefsdtr. Lia Johanne Hansd. Moen. Ingeborg het Moen u/Fosse da hun giftet seg med Bjørn Petersen i 1867. 28 år og ugift tjenestepike på søndre Rui (Roe) i Heddal i 1865. (F.t.1865) Levde i 1900, bodde sammen med mannen og datteren Tone og dattersønnen Øistein. Døde av influensa, lege ble ikke hentet. Mannen, Bjørn P. Moen, levde da Ingeborg døde.