Biografi til: Johannes Olsen Kaasa

Faddere ved dåpen: Arb. Olaves Narvesen og h. Jørgine Gundersen, Aaste Kaasa, G... Olsen og Halvor J. Kaasa.