Biografi til: Ole Kittilsen Jonrud

Bodde på søndre Jonrud i Gransherad i 1900. Drev plassbruk, skogsarbeid, jordbruk. Var husmann.