Biografi til: Torbjørn Bjørgufsen Vaasetberg

Da han giftet seg kaltes han Tarbjørn Bjørgufsen Vaag. 27 år gammel. Gårdbruker og leilending i 1865, på gården Vaasetberg i Rauland. 8 hjemmeboende barn, i alderen 2 til 22 år.