Biografi til: Louis Ingvold Kaste

Født juli 1894, i flg. 1900 census for USA. Siste oppholdssted var Minnesota.