Biografi til: Halvor Larsen

Kausjonister ved bryllupet: Gregar Hansen Stivi og Halvor Kaasa. Faddere ved dpen: Ole og Jens Skien, Ane Aaste, Skien og Ranil Olsdtr. 34 r i 1804, nevnt i skiftet etter moren