Biografi til: Anders Olsen Ødegaarden

Faddere ved dåpen: Forældrene, Gjermund O. Merdet og Ragnhild Torg. do., Margit And. Kaasa.